Göran Claesson

Projektledning/Marknad

Peter Svensson

Verktygsansvarig

Birger Anderzén

Verktygsansvarig

Lennart Hallenbert

Konstruktion

Korsgatan 17, 447 35 Vårgårda